Tečaj Zahej 2019/2020 - predstavitveni večer

2019-08-20 21:07

Verjetno ste se že kdaj vprašali: Kako naj imam kot kristjan pravilen odnos do lastnine, denarja in napredovanja v poklicnem življenju? Kaj mi daje vrednost, če sem brez redne službe, brezposeln? Kako in zakaj uveljavljati ali sprejemati avtoriteto? Kakšen naj bo moj odnos do šibkejših, do ubogih? Na ta in druga življenjska vprašanja bomo po praktičnih vajah in predavanjih skušali odgovoriti na programu Zahej.
Za vse, ki vas zanima ta program, lahko pridete na prvi, predstavitveni večer, ki bo 25. 9. 2019 ob 19. uri v župniji Sveti Križ (Na Žalah 2, Ljubljana). S programom pa bomo na isti lokaciji pričeli teden dni kasneje, 2. 10. 2019 ob 19. uri in nadaljevali v ritmu vsakih 14 dni, z nekaj izjemami.

Program Zahej, ki so ga razvili člani Skupnosti Emanuel v Franciji obstaja že od leta 2006. Počasi se je razširil v druge države po Evropi. Po nekaj letih zorenja pa so dozorele okoliščine, da program Zahej predstavimo tudi slovenskemu Cerkvenemu občestvu, prevedli smo ves potrebni material in ustvarili ekipo, ki izkustveno ve, da Program Zahej celostno spreminja in človeka dela bolj celovitega.
Osrednji svetopisemski odlomek, iz katerega Program Zahej črpa, je Lk 19,1-10 z vodilno vrstico:"Zahej, hitro splezaj dol, danes moram namreč ostati v tvoji hiši." Jezus se je torej sam povabil v naša življenja, naše službe in družine. Nas torej pušča v svetu, čeprav nismo od sveta in nam ne govori, naj vse zapustimo. Svet nam je dan za naše lastno posvečenje in nam za to ponuja številne priložnosti. Pri Programu Zahej gre torej za usklajevanje vere, vrednot in prepričanj z vsakdanjim življenjem, ki ga vsak posameznik živi na svoj način.
Program Zahej je neke vrste duhovno potovanje, ki črpa iz družbenega nauka Cerkve in išče načine osebnega posvečenja v našem vsakdanu. Gre za transformacijo uma in srca za koherentno in celovito življenje. Ni zgolj klasično predavanje, ampak aktivno udejanjanje konceptov v vsakdanje življenje preko različnih vaj, kar pa zahteva kar nekaj osebne discipline in angažmaja.

Program je sestavljen je iz osmih tem in traja osem mesecev. Vsak mesec ima enako strukturo:
-·Srečanje - predstavitev nove teme
-·14-dnevno individualno delo - vaje
-·Srečanje - podelitev izkušenj
-·14-dnevno individualno delo - vaje

Teme, ki jih Program Zahej poglablja, so:
1. Sodelavci pri Božjem stvarjenju: Njegovo stvarstvo in kako se stvarstvo povezuje z našim delovanjem v svetu.
2. Služenje za skupni blagor: kako ta usmerja naše delovanje.
3. Pravična uporaba našega imetja: imetje je potrebno in nam je zaupano. Kako ga uporabljamo v našem življenju?
4. Prednostna odločitev za uboge: zakaj je posebna skrb za najšibkejše v naši družbi bistvena, če želimo, da je naše delovanje celovito?
5. Kaj pomeni izvajati avtoriteto kot kristjan: kaj je pokorščina?
6. Življenje v skupnosti: načela za organizacijo življenja v družbeni skupnosti.
7. Edinost in svoboda: kako lahko zgradimo družbo, ki je enotna in svobodna?
8. Umetnost krščanskega načina življenja: povzetek programa, ki prikaže, kako se te teme približujejo druga drugi in tako tvorijo medsebojno povezano vizijo življenja v naši družbi.

NAČRTOVANI DATUMI ZA TEČAJ ZAHEJ 2019/2020:
25. 9. - Tema 0
2. 10. - Tema 1
16. 10 - Podelitev 1 (+ jesenske počitnice)
6. 11. - Tema 2 -
20. 11 - Podelitev 2
4. 12. - Tema 3
18. 12. - Podelitev 3 (+ novoletne počitnice)
8. 1. 2020 - Tema 4
22. 1. - Podelitev 4
5. 2. - Tema 5 -
19. 2. - Podelitev 5 (med zimskimi počitnicami)
4. 3. - Tema 6
18. 3. - Podelitev 6
1. 4. - Tema 7 (+ velika noč)
22. 4. - Podelitev 7
6. 5. - Tema 8
20. 5. - Podelitev 8

Več informacij glede vsebine tečaja Zahej najdete tukaj.