top of page
Zajem v spletu_18-6-2021_131716_www.instagram.com.jpeg

Skrivnost pričakovanja

Samski nimajo tiste varnosti, ki jo lahko nudita zakon ali posvečeno življenje. Živijo neko pomanjkanje in odpoved in prav zaradi tega lahko pričujejo o pričakovanju, ki je bistveni del življenja vsakega kristjana, ne glede na njegov življenjski stan. Njihova trenutno edina gotovost – gotovost vere in hrepenenja po Bogu, ki na zemlji ne bo nikoli v celoti izpolnjeno – je v tem, da so poklicani k temu, da živijo za Kristusa, da mu brez pridržkov rečejo svoj »da«, da ga izrečejo dan za dnem, da hrepenijo po srečanju z Njim. V tem smislu samski v Skupnosti na poseben način pričujejo o upanju.

Radikalno pričevanje
Kot vsi, ki se odločijo, da bodo hodili za Jezusom, so tudi samski poklicani k čistosti, ki je povezana z njihovo trenutno življenjsko situacijo. V današnji hedonistični družbi je sprejemanje tovrstnega načina življenja zahtevno in hkrati preroško. Vsi člani Skupnosti v pričevanju samskih na tem področju prepoznavajo edinstveno lepoto, zato jih želijo na tej poti prav posebej podpirati.

Navzočnost v svetu in razpoložljivost za misijon
Samski so v Skupnosti tudi posebno znamenje poklicanosti k misijonu v svetu. K temu jih vodi njihova poklicna dejavnost, pa tudi delovanje v družbi, raznih društvih, na kulturnem področju itd. Svet je tisti prednostni kraj, kjer lahko preko različnih dejavnosti razvijajo svojo rodovitnost in se darujejo za izgradnjo civilizacije Ljubezni. Ker so svobodni, so lahko bolj na razpolago za misijon, v večji meri lahko tvegajo za Gospoda in živijo tisto drznost, h kateri nas kliče Evangelij.



 

bottom of page