top of page
Življenje v skupnosti

POSLANSTVO
V imenu »Emanuel, Bog z nami« je v polnosti zapisano poslanstvo Skupnosti.
Kristus – Emanuel je prišel na svet, da bi ljudem prinesel odrešenje. Zato se je učlovečil in nam postal blizu.

Za člane Skupnosti biti »Emanuel« po Kristusovi podobi pomeni, da sredi sveta živimo združeni z Bogom, v preprostosti in duhu uboštva, da v svoje življenje sprejmemo Marijo in sodelujemo pri poslanstvu Cerkve.

KLIC
V Skupnost Emanuel vstopamo ljudje na različne načine in z različnimi življenjskimi zgodbami: nekateri so že od malega kristjani, drugi so spreobrnjenci ali pa so Boga po več letih ponovno našli. To so lahko pari, družine ali pa samski in mladi, ki iščejo svojo poklicanost. Nekatere so nagovorile pesmi, slavilna molitev, liturgija, molitev, veselje. Spet drugi se čutijo nagovorjene zaradi bratske ljubezni in misijonskega navdušenja.

Želja po tem, da bi Skupnost bolje spoznal in vanjo vstopil, je za vsakega posameznika pomemben element v procesu življenja s Skupnostjo. To odkrivanje je seveda nujno povezano s srečanji in spoznavanjem članov Skupnosti v regiji ali državi, v kateri živi: ti mu bodo pomagali, da bo jasneje videl svojo pot in korake, ki jih lahko stori svobodno in v skladu s svojo življenjsko zgodbo in življenjskim ritmom. Statut Skupnosti predvideva obdobje sprejema in razločevanja, ki traja vsaj dve leti. V tem času posameznik s pomočjo skupnosti preverja pristnost klica.


 

podoba_edited.png

ODLOČITEV

Vstopiti v Skupnost, se angažirati v njej, pomeni odločitev, izbiro. Po koncu obdobja sprejema in razločevanja lahko naredi korak angažmaja v Skupnost. Tega člani obnavljajo vsako leto.
Pierre Goursat, eden od ustanoviteljev, si je želel, da bi člani skupnosti angažma obnavljali na tak način zato, da bi lahko vsakdo ostal svoboden in imel možnost, da o svoji odločitvi vsako leto znova premisli in jo potrdi.

HIŠNE SKUPNOSTI

Hišne skupnosti (ki so pri mladih včasih bivanjske) so opora in spodbuda posamezniku pri hoji za Gospodom. Hišno skupnost gradi nekaj članov različnih življenjskih stanov, ki se redno srečujejo skozi vse leto. Skupaj slavijo Gospoda, prebirajo Božjo besedo in pričujejo o božjem delovanju v svojih življenjih. Pogosto molijo drug za drugega in se tako duhovno in bratsko podpirajo. To je prvi kraj življenja v Skupnosti.

SREČANJA SKUPNOSTI
Vsak član Skupnosti se večkrat v letu udeleži srečanj Skupnosti, ki se zato, ker običajno potekajo ob sobotah in nedeljah, imenujejo vikendi Skupnosti. Tu se na poseben način uresničuje bratsko življenje, predvsem preko sprejema, molitve, obhajanja liturgije, izobraževanja, pričevanj in raznih služenj (npr. varstvo otrok).

SPREMSTVO
Vsak član Skupnosti ima spremljevalca, ki mu pomaga na njegovi osebni poti in poti v Skupnosti. Spremljevalca sprejme svobodno, lahko pa tudi v vsakem trenutku prosi za njegovo zamenjavo.

 

Spremstvo ob rednih srečanjih posamezniku pomaga, da lahko živi v skladu s svojo svobodno in odgovorno odločitvijo za Skupnost Emanuel, ki jo je sprejel kot odgovor na Božji klic. Spremstvo je kraj poslušanja, sprejemanja, svetovanja in zaupanja. Vse, kar je izrečeno na spremstvu, ostane zaupno. 
 

SKUPNOST KRŠČENIH

V Skupnosti smo, da bi povezani kot bratje in sestre živeli evangelij v današnjem svetu in da bi skupaj evangelizirali. Zakaj evangelizacija?

Jezus Kristus se nas je dotaknil in nas osrečil. Biti z Njim je za nas smisel življenja in veselo upanje. Kar smo prejeli, želimo pokazati tudi drugim ljudem, jih povabiti k Jezusu, ki je izvir vsega Dobrega in izvir resničnega življenja. 

Skupnost združuje vse krščene: mlade, pare in družine, duhovnike in osebe, ki živijo posvečeno življenje.
Vsi v svojem življenju prepoznajo skupni klic k posvečevanju in oznanjevanju vesele novice.

Laike spodbujajo posvečeni bratje in sestre: s popolnim darovanjem svojega življenja pričujejo o tem, da Bog sam zadošča.

Duhovniki pa pričujejo o Božji prisotnosti in delovanju Svetega Duha.
Vsak prispeva k evangelizaciji svoje posebne darove in poslanstvo. 

ŽIVLJENJE V SKUPNOSTI

BITI ČLAN

PARI IN DRUŽINE

DUHOVNIKI, BOGOSLOVCI
IN POSVEČENI

SAMSKI

ZGO

1992

Cerkveno pravno priznanje v Rimu 

Skupnost Emanuel je vseskozi želela služiti in delovati kot del Katoliške Cerkve. Po priznanju leta 1982 v pariški nadškofiji je njene statute potrdil Papeški svet za laike leta 1992. S tem je Sveti sedež potrdil Skupnost, kot nekaj dobrega za vso Cerkev in kot resnično pot svetosti. 

1991

Na enem od teh vikendov pri Svetem Duhu pri Škofji Loki, vstopi v Skupnost Emanuel in s tem postane njena prva članica v Sloveniji.

Skupnost je v začetkih rastla predvsem z vstopi mladih, počasi so nastajale prve družine in prihajali mladi, ki so se odločili za posvečeno življenje in duhovništvo.

1982

Potrditev statutov Skupnosti Emanuel kot »združenje vernikov« je predstavljalo pomemben korak v uradnem priznanju Cerkve tega, kar so živeli prvi člani Skupnosti.

dv1976 (2).jpg

1975

Paray-le-Monial

Pierre Goursat dal pobudo za prva poletna duhovna srečanja v Paray-le-Monialu. To leto je bilo praznovanje tristoletnice prikazovanj Jezusa Marjeti Mariji in za Pierra je bilo to še dodatno znamenje, da Jezus kliče, da bi prišli k njegovemu srcu. Jezusovo sporočilo Marjeti Mariji, da njegovo srce gori od ljubezni in vabi, da bi sprejeli njegovo ljubezen in odpuščanje, je nekaj, kar  postane znova odkrito. Paray-le-Monial postane srce Emanuela.

1973

Molitvene skupine

Prva molitvena skupina, ki sta jo vodila Pierre in Martine, je postala prevelika. Razdeli se v več manjših. V teh molitvenih skupinah se ljudje notranje spreminjajo in se spreobračajo. Da bi poudarili povezanost in edinost teh skupin, iščejo ime in in več članov prejme v molitvi ime Emanuel, kar pomeni Bog z nami. Molitvene skupine skupaj štejejo okrog 500 članov. 

download.png

1991

Smrt Pierra Goursata 

Pierre Goursat je umrl 25. marca 1991, na praznik Gospodovega oznanjenja. Skupnost je bila takrat navzoča že v kakih osemnajstih državah. 

download (2).png

1990

Nina Jemec, študentka ekonomije, se odloči za leto formacije v Paray-le-Monialu. Ob povratku začne s pomočjo mladih iz nemške skupnosti voditi vikende za mlade v Sloveniji. 

1976

Potovanje v ZDA in tritedenske duhovne vaje

Pri mnogih se je pojavljala želja, da bi živeli skupnost, ki pa ne bi nujno pomenila živeti pod isto streho. Tako so se odločili za obisk podobnih že obstoječih skupnostih v ZDA. Po vrnitvi iz ZDA so zaživeli intenzivne tritedenske duhovne vaje, kjer so se vsak večer in med vikendi srečevali. Na koncu teh duhovnih vaj je velika večina želela nadaljevanje. To je pomenilo ustanovitev Skupnosti Emanuel.

Paray-le-Monial 1975
Paray-le-Monial

1974

Prva hišna skupnost

Nekaj mladih je želelo bolj napredovati in dejansko živeti sjupaj. Tako se je oblikovala prva hišna skupnost, v kateri je živel tudi Pierre Goursat

Duhovne vaje 1976 - Skupnost Emanuel
2138334-2978919.jpg

1972

V hiši molitve v Trossuresu Pierre Goursat (57 let) in Martine Laffite, mlada zdravnica poslušata pričevanje zakoncev, ki sta v ZDA odkrila Karizmatično Prenovo. Skupja z drugimi tudi onadva zaprosita za islitje Sv. Duha. Pierre in Martine sta od tedaj začutila močno in preprosto povezanost kot brat in sestra in začela sta vsak dan skupaj moliti. Marca sta povabila več ljudi, da bi se jim pridružili. Samo trije so odgovorili na povabilo ...

ROJSTVO IN RAZVOJ SKUPNOSTI

O Ustanovitelju
pierre_goursat-517x800.jpg
Add a heading (16).png

1914 - 1991

KDO JE PIERRE GOURSAT ?

Skupaj z Martine Laffitte-Catta je
ustanovil skupnost leta 1976.

 

Rojen je bil v Parizu, kjer je živel skromno življenje. Spreobrnjenje je doživel v starosti 19 let, medtem ko se je v gorskem kraju Plateau d'Assy zdravil zaradi tuberkuloze. Prelomnico je doživel, ko se je začel zavedati, da ne misli več na svojega dve leti mlajšega brata, ki je umrl nenadne smrti, ko mu je bilo 10 let. Zdelo se mu je, da mu brat govori: »Ne misliš več name, ker imaš trdo srce, ošaben si.« Pierre je pokleknil ob bolniški postelji in v tistem trenutku srečal Kristusa. Srečanje je bilo tako močno, da je dalo njegovemu življenju popolnoma novo luč. Prekinil je s prejšnjim prefinjenim in estetskim gledanjem na življenje, ki je bilo povezano z njegovim umetniškim značajem. Odločil se je, da bo poglabljal svojo vero, molil in evangeliziral.

PODROBNEJE O NJEGOVEM ŽIVLJENJU

SVETNIK ?

NOVA KNJIGA 

"Jezus je v naši sredi in Jezus nas neprenehoma rešuje. Veseli smo, ker že vemo... z njim smo praktično že vstali od mrtvih. Odrešeni smo v duhu in resnici in Gospod je tu, v ljubezni. Ta Gospodova ljubezen je zares vse! Verujmo, zmagovalci smo v Gospodovi ljubezni!  Amen aleluja!

 (80-E50c)

PG-6.jpg
pg-for-site.jpg

"Preprosto prosimo Gospoda, da bi bili majhni."

 (79-E34)

"Pomembno je slediti svojemu klicu, tistemu, ki ga daje Bog, in ne poskušati umetno izdelati sam svojega."

(76-E10)

PG-2.jpg

*Pierovi citati iz knjige Besede ponižnega ustanovitelja avtorice in so ustanoviteljice Skupnosti Martine Catta

(80-E50c)

SVETNIKI

BRATJE IN SESTRE IZ SKUPNOSTI, KI SO V POSTOPKU BEATIFIKACIJE

Daphrose Mukansanga in Ciprijan Rugamba
družina mama in oče
ustanovitelja Skupnosti Emanuel v Ruandi

Peter Gousart
usatnovitelj Skupnosti Emanuel

Njuno zgodbo so zabeležili v kratekm dokumentarnem filmu: "Zaplesal bom skozi vrata nebes".

KORAKI V POSTOPKU

POBUDA

5.png

2015 se je začel uradni postopek Vzroka za kanonizacijo zakoncev Ciprijan Rugamba in Daphrose Mukasanga pri nadškofu v Kigali. To je prvi tak postopek v Ruandi.

Nekdo, ki osebo pozna poda pobudo lokalnemu škofu za začetek uradnega postopka
(Vzrok za beatifikacijo).

Na lokalni ravni teologi in zgodovinarji raziskujejo življenje kandidata.
Škof mu na tem mestu lahko da naziv Božji služabnik.

 

Če škof tako oceni, lahko pošlje zbrano dokumentacijo v Vatikan, kjer jo pregleda posebej za to sestavljena kongregacija.

BOŽJI
SLUŽABNIK

Začne se zbirati dokaze, da se je po smrti kandidata zgodil čudež kot posledica priporočanja k njemu. To je za nas znak, da je kandidat v nebesih in posreduje za nas.

Poleg strogih kriterijev za priznanja čudeža samega more biti razvidno, da so ljudje prosili za posredovanje le tega kandidata in nobenega drugega svetnika.
Če čudež obvelja, dobi kandidat naziv BLAŽENI in svoj praznik.

 

Kongregacija v Vatikanu z odgovorom na slednji dve vprašanji poskuša razjasniti ali je oseba za časa življenja kazala herojske kreposti.

1. Ali so kandidatovo življenja zaznamovala dejanja kreposti?
2. Ali je delal dobra dela iz ljubezni do Boga in bližnjega.

Če je odgovor v obeh primerih DA in Papež privoli, dobi kandidat naziv častitljiv.
 

ČASTITLJIV

BLAŽEN

4.png

Uradni Postopek kanonizacije za Petra Gousrata se je začela 2010.
Škofijska preiskava je zbrala 10.000 strani dokumentov s ciljem dokazati svetost in herojske vrline Božjega služabnika. 

 

Junija 2017, tik pred Binkošmi je kongregacija v Rimu uradno potrdila ugotovitve dokumenta in julija določila direktorja, ki bo vodil zapis uradne izjave kongregacije, da so herojske vrline in svetost bile dokazane.
 

Na uradno izjavo pa bo žal potrebno počakati še precej časa, saj v Rimu trenutno poteka 30.000 postopkov kanonizacije. 

Da se kandidata spozna za svetnika je potrebno dokazati še 2. čudež, ki se mora zgoditi po beatifikaciji (proglasitvi za blaženega).

SVETNIK

MOLITEV ZA BEATIFIKACIJO

Gospod Jezus, prosimo te za beatifikacijo Petra Goursata.
 

Navdihnjen z gorečo željo po odrešenju duš in z veliko ljubeznijo do tvoje Cerkve je Peter Goursat z vero in upanjem delal za njeno duhovno in apostolsko prenovo.
 

Gospod, na njegovo priprošnjo nam podeli milost, da ti bomo popolnoma zaupali, ti velikodušno služili in izpolnjevali tvojo voljo.

Daj nam srce, ki te bo pripravljeno častiti v adoraciji, srce, ki bo polno sočutja do vseh ljudi. Vžgi v nas ogenj svoje ljubezni za evangelizacijo sveta.
 

Gospod, na priprošnjo božjega služabnika Petra Goursata te goreče prosimo,

da vsem našim bratom in sestram podeliš obilje milosti.
Še posebej te prosimo za uboge in vse, ki jih je ranilo življenje.

Gospod, potolaži potrte, okrepčaj slabotne, ozdravi bolne.

Danes ti posebej izročamo.....

Gospod Jezus, prosimo te za vse, ki so daleč od tebe in te še ne poznajo!
Razkrij jim neskončno ljubezen svojega ponižnega in krotkega Srca.

Sveti Oče, prosimo te za beatifikacijo Božjih služabnikov Ciprijana in Daphorose Rugambe.

Daj, da bi te tudi mi po njunem zgledu goreče ljubili, te vztrajno častili v najsvetejšem zakramentu in dejavno izkazovali sočutje vsem trpečim. Pomagaj nam, da bi se velikodušno razdajali ta evangelizacijo družin in ubogih.

V občestvu s Ciprijanom in Daphrose ti prav posebej izročamo zakonske pare v stiski in vse ljudi, ki trpijo, ker ne morejo odpustiti svojim sovražnikom.
Naredi iz nas orodja svojega miru.

Na priprošnjo Božjih služabnikov te prav posebej prosimo za...
Naj se v tej prošnji izvrši tvoja volja.

Gospod, podeli nam mir in milost, za katero te v veri prosimo. Amen.
 

bottom of page